image1 image2 image3 image4
you are here: Úvodem Kontakty

Kontaktní údaje


Adresa sídla firmy:

Dřevo-palety-Vlk, s.r.o.

IČ 16855841

Buk 9

DIČ CZ16855841

383 01 PrachaticeBankovní spojení CZK

ČSOB Prachatice

CZ 212 350 563/0300

IBAN:

SWIFT: CEKOCZPP

Bankovní spojení EUR

ČSOB Prachatice

CZ 754 516 23/0300

IBAN: CZ33 0300 0000 0000 7545 1623

SWIFT: CEKOCZPP

Bankovní spojení EUR

ČSOB Holíč

SK 401 386 2724/7500

IBAN:SK56 7500 0000 0040 1386 2724

SWIFT: CEKOSKBX